Miejsca festiwalowe

Miejsca festiwalowe

Instytut Kultury Miejskiej, Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk
– seanse filmowe i spotkania

Kino Kameralne Cafe, Lektykarska 4, 80-831 Gdańsk
– seasne filmowe i spotkania

KinoPort
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2 w Nowym Porcie, ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk – NOWY PORT
– seasne filmowe i spotkania

Patio ASP, Targ Węglowy 6, 22-100 Gdańsk
– warsztaty

Studio Animacji Grupy Smacznego, ul. Łąkowa 35/38, 80-769 Gdańsk
– warsztaty i spotkania